Správa nemovitostí:

CEBYT, a.s.
Ostrovní 222/8, 110 00 Praha 1

Email: sprava@cebyt.cz

GSM:   602 763 619

 

Správa bytů a pozemků

Předáním bytu novému majiteli naše starost o projekt nekončí. Nastupuje další skupina našeho týmu – zaměstnanci správcovské společnosti CEBYT, a.s., kteří přebírají péči o společné prostory v domech, o garáže i o nezastavěné pozemky. Tato firma je naší dceřinnou společností  a jejím úkolem je udržet vysoký standard služeb, které S-PROPERTY s.r.o. jako developer poskytuje svým klientům i v době, kdy noví majitelé již bydlí.

 
Společnost CEBYT, a.s., má jako správce objektů již několikaleté zkušenosti a na svou správcovskou činnost v projektu NAD BOHEMKOU se důkladně připravuje. Jejím úkolem není jen zajistit úklid společných prostor, péči o kotelny, odvoz odpadu, pravidelné revize v objektech, servis výtahů, péči o zeleň v okolí, ale i administrativní práce - vedení evidence bydlících,  vybírání plateb od majitelů bytů, urgence nedoplatků, odečty spotřeby médií - tepla a vody, dále každoroční vyúčtování všech přijímaných záloh od majitelů bytů a vystavování dokladů pro doplatky, v lepším případě pak vracení přeplatků majitelům bytů. A samozřejmě k tomu patří vedení účetnictví pro společenství vlastníků jednotek.
 
 
Společenství vlastníků bytových jednotek vzniknou postupně v každém bytovém objektu projektu NAD BOHEMKOU a společnost CEBYT, a.s.,  jako správce vznik společenství připravuje a s jeho založením výrazně pomáhá.
 
O práci naší správcovské firmy můžete získat více informací na www.cebyt.cz